Комисионни

Комисионни за търговия с валути и спот метали на сметката Admiral.Prime

Комисионни ставки

Базова валута Комисионна за 1.0 лот
Forex & Spot Gold Spot Silver
BGN 5.0 0.5
CHF 3.0 0.3
CZK 75.0 7.5
EUR 3.0 0.3
GBP 2.0 0.2
HRK 20.0 2.0
HUF 850.0 85.0
PLN 12.5 1.3
RON 12.5 1.3
USD 3.0 0.3

Формула за изчисление

Комисионната се таксува за 1.0 лот от стойността на транзакцията по Admiral.Prime сметките. Това е комисионна за едностранна търговия. Комисионната за цялата сделка (отваряне и затваряне) се удвоява и се начислява изцяло при откриването на поръчката. Следната формула показва как точно се изчислява комисионната:

Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта *Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2

Къде:

Размер на контракта = Обема, изтъргуван в лотове

За валутни двойки /Forex/:

1 lot = 100,000 единици от базовата валута. Базовата валута е първата във валутната двойка (например 1 лот от EUR/USD = 100,000 EUR)

За спот метали:

1 лот = 500 тройунции спот сребро (XAGUSD);

1 лот = 100 тройунции спот злато (XAUUSD).

Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката - комисионната, определена от Admiral Markets за валутата на депозита по сметката.

За да направим изчисленията по-ясни, нека разгледаме няколко точни примера.

Пример 1

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • EUR комисионна: 3.0
 • Търгуван инструмент: USDCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в евро) = 1 лот * 3.0 EUR * 2 = 6.0 EUR

Пример 2

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: CHF
 • CHF комисионна: 3.0
 • Търгуван инструмент: EURCAD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 3.0 CHF * 2 = 6.0 CHF

Пример 3

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: GBP
 • GBP комисионнас: 2.0
 • Търгуван инструмент: XAUUSD
 • Търгуван обем: 1 лот

Изчисления


 • Комисионна (във валутата на депозита) = Размер на контракта * Комисионна ставка във валутата на депозита по сметката * 2
 • Комисионна (в ЕUR) = 1 лот * 2.0 GBP * 2 = 4.0 GBP


Комисионна за търгувани CFD-а на акции за сметките Admiral.Markets

Формула

0,10 USD (или еквивалента в друга валута) се удържа за търговия на 1 CFD на акции по сметките Admiral.Markets. За CFDs на акции 1 лот е равен на 100 CFD-та. Следователно комисионата за 1 лот се равнява на 0,10 USD * 100 CFDs = 10 USD. За да направим изчисленията по-ясни, нека разгледаме няколко точни примера.

Важни бележки:

CFD (договор за разлика) е дериватен договор, който позволява да се възползвате от колебанията на цената на базовия актив без да придобивате собствеността върху този актив. По този начин във втория пример Вие получавате възможност да се възползвате от акциите на Google без да сте собственик на реални такива.

Разликата между цените на отваряне и затваряне на търгуваните акции не участва в изчисленията на комисионите на CFD-а.

Пример 1

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: USD
 • Търгуван инструмент: #GOOG
 • Търгуван обем: 1 лот
 • Тип поръчка: Buy
 • Цена при отваряне #GOOG: 573.15
 • Цена при затваряне #GOOG: 575.15

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта (в CFDs) * Комисион за 1 CFD * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисион (в USD) = (1 лот * 100 CFD за акциите на Google) * 0,10 USD * 1 = 100 USD

Пример 2

Начални стойности


 • Валута на депозита на сметката: EUR
 • Търгуван инструмент: #GOOG
 • Търгуван обем: 1 лот
 • Тип поръчка: Sell
 • Цена при отваряне #GOOG: 573.15
 • Цена при затваряне #GOOG: 575.15
 • цена EUR/USD: 1.33961

Изчисления


 • Комисиона (във валутата на депозита на сметката) = Размер на контракта (в CFDs) * Комисион за 1 CFD * Курса на USD спрямо валутата на депозита на сметката (USD)
 • Комисион (в евро) = (10 лота * 100 CFD на акции на Google) * 0,10 USD * (1 / 1.33961) = 100 USD / 1.33961 = 74.65 EUR